Leien vervangen

- Onderstaande brief is begin juni 2015 bij alle Tafelberghuizen in de bus gestopt -

Beste Tafelbergbewoner,

Onze Tafelberghuizen bevatten Eterniet leien, die voorzien zijn van witte asbest (Chrysotiel). Dat is weliswaar een minder gevaarlijke asbestsoort, maar dat zal ons niet ontslaan van de plicht ze t.z.t. te vervangen. Diverse bewoners hebben dit al uitgevoerd of laten uitvoeren.

De meerderheid is nog niet zover. Ondergetekenden hebben zich gerealiseerd dat het verstandig is een dergelijk project gezamenlijk aan te pakken, om te kunnen profiteren van schaalvoordelen, gunstige onderhandelingspositie, gedeelde know-how, enz. Zo zijn we gekomen tot een initiatiefgroep die beoogt om een dergelijke gezamenlijke aanpak te organiseren.

Wij stellen ons voor om de komende tijd te onderzoeken wat de beste manier is om zon project aan te pakken. Te onderzoeken onderwerpen:

Om te beginnen moeten we natuurlijk weten of en hoeveel Tafelbergbewoners geïnteresseerd zijn in dit initiatief. Daarom verzoeken wij bewoners van de Tafelberg, die hier positief tegenover staan, zich aan te melden via onderstaand e-mailadres. Deze aanmelding is vrijblijvend. Voorlopig zal onze activiteit slechts onderzoekend en informerend zijn. Tegen de tijd dat spijkers met koppen geslagen zullen moeten worden zijn de voorwaarden bekend en heeft iedereen de gelegenheid te beslissen of hij/zij mee wil doen of niet.

Op deze website www.tafelbergdordt.nl zal informatie over de voortgang worden gepubliceerd. Wij roepen u op om u aan te melden, zodat wij nu al een indruk kunnen krijgen van de belangstelling. Het zal duidelijk zijn: hoe meer deelnemers, des te meer we kunnen bereiken.

Met vriendelijke groet,

Rob Ekkers, (no. 94), Johan Gijzen (no. 86), Arie Mol (no. 17)

Initiatiefgroep Vervanging Leien Tafelberg


Om na te lezen:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-op-asbestdakenToelichting verbod op asbestdaken

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest Informatie van de overheid.

Wijziging Asbesverwijderingsbesluit 2005 De wet die de vervanging van de leien per 2024 regelt.

www.eternit.nl/over-eternit/asbest-details-nl/ Informatie van Eternit, de fabrikant van onze leien.

vragen-en-antwoorden-asbest-jupiterlaan Over asbest aan de Jupiterlaan

www.verzekeringen.com Dekt de verzekering opruimingskosten?


160313