Tafelberg Nieuwsbrief

voortgang LV-project (1)
27 aug. 2015


Beste Tafelberger,

De vakanties zijn zo'n beetje achter de rug. Daarom, zoals beloofd, weer nieuws over het leien-vervangen (LV) project.

Bezoek gemeente

Inmiddels hebben wij ons eerste bezoek bij de gemeente afgelegd. Onze insteek was: aftasten wat de positie van de gemeente is bij de komende wettelijke regeling en de mate van medewerking waarop we mogen rekenen. Dat betreft in eerste instantie de papierwinkel (vergunningen). We hoopten ook op medewerking bij de afvoer van de leien, maar dat gaat buiten de gemeente om. Alleen een particulier mag gratis maximaal 35m2 asbesthoudend afval inleveren. Grotere en bedrijfsmatig geproduceerde hoeveelheden moeten aangeleverd worden bij een van de landelijke inzamelpunten, en daar zijn helaas kosten mee gemoeid.

De gemeente gaat de komende maand na hoe ze ons met de vergunningen tegemoet kan komen. Ook houdt ze ons op de hoogte als er duidelijkheid komt wat betreft de subsidieregeling, mogelijk is dat met Prinsjesdag. Tenslotte kan ze ons helpen met externe deskundigheid wat betreft juridische en financiële zaken. Dat kan nuttig zijn omdat we alle legale manieren willen onderzoeken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Meedenken hierover vanuit de bewoners is trouwens welkom.

Verdere plannen

Wij zijn alvast bij een aannemer nagegaan wat het voordeel bij een gezamenlijke aanpak kan zijn. Het is duidelijk dat als de gehele Tafelberg in één klap onder handen genomen wordt het voordeel maximaal zal zijn. Maar het is helaas niet realistisch te verwachten dat dat gaat lukken. Een minder ambitieuze stap, die ook gunstig uit kan pakken, is als er sprake is van een compleet blok. Het voordeel daarvan is ook dat dan een aantal constructieve tekortkomingen kunnen worden opgelost en verbeteringen kunnen worden aangebracht, zoals isolatie. Dat kan helaas niet per afzonderlijke woning.

Er wordt aanbevolen om nog wat bijkomende werkzaamheden te laten uitvoeren, zoals het vernieuwen van de dakbedekking van de platte dakgedeelten en de PVC goten en afvoeren. De totale kosten zijn nog niet helemaal duidelijk. Zodra dat het geval is zullen we het publiceren.

Website

De website www.tafelbergdordt.nl heeft een besloten gedeelte, waar alleen Tafelbergbewoners toegang hebben. Daarvoor moet eerst een inlogcode worden aangevraagd (zie de knop Intern op de site). In dat interne gedeelte wordt alle detailinformatie die we verzamelen geplaatst, maar die is alleen toegankelijk voor degenen die zich bij dit project hebben ingeschreven. We moeten zorgvuldig omgaan met privacy van deelnemers en concurrentiegevoelige informatie van aannemers en leveranciers, vandaar.

Wie zijn ingeschreven?

Om je een overzicht te geven van de huidige belangstelling en hoe die verdeeld is voegen we een kaartje bij. Met kleuren is aangegeven welke bewoners belangstelling getoond hebben (blauw), en waar de vervanging al gebeurd is (bruin). Je kunt zelf zien hoe het er in jouw blok bij staat. Een goed idee om de buren in je blok die zich nog niet opgegeven hebben nog eens aan te spreken. Het is in je eigen belang.

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefgroep Leien Vervangen Tafelberg

Rob Ekkers