Tafelberg Nieuwsbrief

Voortgang LV-project (4)
9 jan. 2016


Geachte Tafelberger,

Allereerst wensen we jou en je familie een geslaagd 2016.

Gemeente Dordrecht

Op 5 januari zijn we weer bij de gemeente op bezoek geweest. Zowel bij hen als bij ons zijn de gedachten verder ontwikkeld, en daarom werd het weer tijd voor een gesprek.

Het onderwerp isolatie en energiebesparing stond op de agenda. Wanneer gevels en daken bij de sanering bloot komen te liggen is er een mooie kans om meteen iets aan isolatie te doen. Daarom was ook Ronald Kooman van de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD = Gemeente + HVC) aanwezig. Hij legde uit dat energie­besparing een hoog terugverdien-potentieel heeft, per geïnvesteerde Euro veel meer dan bv. zonnepanelen. De ECD heeft aangeboden zich bezinnen op wat in de Tafelberg mogelijk is. Daarvoor zullen energiescans en evt. infrarood-opnames worden gemaakt, zodat de warmtelekken in beeld komen.

We zijn met de gemeente ook dieper ingegaan op de mogelijkheid van een gunstige financiering van de sanering. De gemeente beschikt over een fonds, dat leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden verstrekt. Wij denken aan een aflossingsvrije lening tegen een zeer lage rente, die pas afgelost hoeft te worden bij de verkoop van het huis. Dat kan dan gemakkelijk, want wij gaan er nog steeds van uit dat in een asbestvrije Tafelberg de woningen in waarde zullen stijgen met een bedrag dat in de buurt van de kosten van de sanering ligt. Om de gedachten te bepalen: wie de benodigde ?15.000 aflossingsvrij leent tegen 2% rente betaalt per jaar ?300, dat is ?25 per maand. Daarmee wordt de financiële drempel een stuk verlaagd. De gemeente gaat nu na in hoeverre die mogelijkheid voor ons beschikbaar is, en onder welke voorwaarden.

Bijeenkomst

In ons vorige bericht van 22 december hadden we het over een bijeenkomst om met elkaar de ideeën te bespreken en informatie uit te wisselen. Dat gaat gebeuren in maart, de precieze datum wordt nog bepaald. De gemeente kan dan conclusies over de financieringsmogelijkheden presenteren. De ECD zal er ook bij zijn en heeft dan zijn adviezen over isolatie met het financiële plaatje voor de Tafelberg klaar. We kunnen daarbij profiteren van hun belangstelling: zij hebben aangeboden de zaal te regelen en de bijbehorende consumpties, dat hoeven wij dus niet te doen. Vanwege het nodige uitzoekwerk, en ook de vakanties in februari, is de datum in maart gekozen.

Zelf doen?

De woordvoerder van de gemeente heeft opnieuw aangegeven dat het zelf verwijderen van de asbest leien verboden is en tot boetes kan leiden. Zelf-saneren is in de Tafelberg al gebeurd (zij het dat toen de wettelijke voorschriften nog niet zo duidelijk waren) en wij weten dat er nog steeds plannen leven, maar we hebben duidelijk aangegeven ons daar niet mee te willen bemoeien. Wel plaatsen we nog eens deze waarschuwing, speciaal voor hen die nog plannen hebben:

Verwijderen van de leien moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren; het aanbrengen van nieuwe leien mag je wel zelf doen.

Wat wij wel duidelijk willen maken is het volgende. We zijn er steeds sterker van overtuigd geraakt dat bloksgewijs saneren in de Tafelberg grote voordelen biedt. Dat wil zeggen: een (deel van een) blok dat bestaat uit een doorlopende, rechte gevel en dak wordt in één enkele operatie gesaneerd. Dat werkt efficiënter (en is dus goedkoper), maar het biedt ook mogelijkheden om de voor isolatie nodige wijzigingen aan te brengen. Er moet achter de leien immers meer ruimte komen voor de dikke glas- of steenwoldekens. Als een huis al voorzien is van nieuwe leien is het voor de rest van het blok verder onmogelijk om de isolatie nog aan te brengen, tenzij we rare overgangen tussen het ene en het andere huis gaan prutsen, of de nieuwe leien weer verwijderen. Dat moeten we niet willen.

Het probleem zal zijn om iedereen in een blok tegelijk mee te krijgen. Maar als we de gunstige financiering weten te realiseren zal de drempel, die er nu nog bij velen is om aan sanering te denken, verminderen en hopelijk verdwijnen. De bloksgewijze aanpak komt dan veel dichterbij, met alle voordelen van dien. Dus: heb je plannen om zelf aan de slag te gaan, doe het niet, of stel het op z'n minst uit. Voorkom dat we met faits-accomplis komen te zitten waardoor je je buren dupeert. Geef ons de kans om aan (nog) gunstiger voorwaarden te werken en wacht af.

Wie doen er mee?

Over buren gesproken. We hebben tot dusverre iets meer dan de helft van de Tafelbergbewoners weten te interesseren voor onze activiteit. Waar zijn die anderen? Interesseert het ze niet? Denken ze dat het ze niet aangaat? Juist vanuit het idee van samendoen is het nu de tijd om je buren, die nog niet bij dit initiatief betrokken zijn, te informeren en te stimuleren zich aan te melden (leienvervangen@tafelbergdordt.nl). Voor de komende bijeenkomst in maart zullen we nog een ronde maken en overal een uitnodiging in de bus doen, maar het kan geen kwaad om ook zelf in actie te komen. Het is in ieders belang. Een overzicht van wie wel en (nog) niet meedoen vind je hier:
http://www.tafelbergdordt.nl/plaatjes/Plattegrond590.gif.

Redenen om niet mee te doen

Bereid je op de discussie met de buren voor met deze argumenten:

 • Mijn huis staat te koop (of ik ga het voor 2024 verkopen)

  Dit argument horen we vaak van de oudere bewoners.

  Nu de verplichte sanering als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt zal elke aspirant-koper zich realiseren dat hij hier aan een sanering vastzit, en zich afvragen wat dat kost. Dit bedrag zal hij van de biedprijs aftrekken (als hij zich al niet huiverig helemaal terugtrekt). Er is dus sprake van een concrete waardedaling van onze huizen door de asbestkwestie, jammer maar helaas. Dat speelt niet als het huis asbestvrij is. En helemaal niet als de hele Tafelberg asbestvrij is en degelijk geïsoleerd. Meedoen betaalt zich dus terug.

 • Ik kan het niet betalen

  Dit speelt wellicht het meest bij jongere bewoners, die het huis in de dure tijd gekocht hebben en nu tegen een waardedaling aankijken. Ook kan men met financiële tegenslag te kampen hebben.

  Zie hierboven waarmee we bezig zijn op financieel gebied. En er staat nog meer op stapel.

 • Het is nog lang geen 2024, het zal mijn tijd wel duren

  Geen realistische opstelling, en bovendien een vervelende hinderpaal voor buren, die wel positief tegenover een gezamenlijke aanpak staan. Kom op, laten we een beetje solidariteit opbrengen. Bovendien, zolang het alleen maar om informatie en plannen maken gaat zit je nergens aan vast.

Hoe verder?

Voorlopig hoeft er niets te gebeuren. We wachten de bijeenkomst af, en hopelijk gaan de bestaande plannen voor zelf-saneren de ijskast in. Er zijn nog allerlei dingen die uitgezocht moeten worden. Een gezamenlijke sanering zal er, wat ons betreft, niet op korte termijn zijn.

Ondertussen zijn we bezig, via de Vereniging Eigen Huis, politieke partijen en consumenten- en andere organisaties, de saneringsproblematiek voor particulieren landelijk onder de aandacht te brengen. Dit in de hoop massa te krijgen en daarmee meer druk op de overheidsinstanties te kunnen uitoefenen. Hiervoor hebben we een speciale website gemaakt: www.asbestwoning.nl. Daar is ook onze Notitie Asbest Sanering te downloaden:
(www.asbestwoning.nl/download/NotitieAsbestSanering.pdf)

Met vriendelijke groet,

Het leien-vervangen team,

Rob Ekkers, Johan Gijzen, Arie Mol