Tafelberg Nieuwsbrief

Voortgang LV-project (5)
16 febr. 2016


Beste Tafelberger,

Er heerst stilte tussen de nieuwsbrieven, maar dat betekent niet dat er in de tussentijd niets gebeurt. Zoals we in nieuwsbrief 4 van 9 januari lieten weten richten we de focus momenteel op de landelijke politiek en de media, om daar begrip voor de situatie te krijgen, waar het asbestverwijderingsbesluit ons in heeft gebracht. Dat is hard nodig, want er heerst nog veel onwetendheid over. Niet alleen bij politiek, bestuur en media, maar ook bij de lotgenoten.

Wij hebben daarvoor de website www.asbestwoning.nl opgezet. Daar kan men informatie vinden over wat er zou moeten gebeuren om de asbestkwestie goed aan te pakken. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen zich via het inschrijfformulier op die site aanmelden, zodat wij namens een groot gezelschap kunnen spreken. Dit is ook voor de Tafelbergers van belang: als je je inschrijft help je onze massa te vergroten. Op de site kun je ook zien hoe de actie verloopt en hoe het er in andere gemeenten toegaat. Dus: schrijf je meteen in!

Wat is er in de tussentijd gebeurd?

  • Via het kennisinstituut Infomil hebben wij meer gegevens over de omvang van de asbestproblematiek (wat betreft de particuliere woningen) losgekregen, waardoor we nauwkeuriger berekeningen over de omvang van de saneringsoperatie konden maken. Het blijkt te gaan om 400.000 woningen en 14 miljoen mē asbesthoudend materiaal (dat is 2000 voetbalvelden). Als we de kosten die we inmiddels van de Tafelberg kennen extrapoleren komt het totale bedrag dat hiermee gemoeid is op 2 tot 4 miljard Euro! Voor alleen de particuliere woningen!

  • We hebben contact gelegd met een zeer actieve groep in Lelystad. Het gaat daar om 480 huizen, deels huur. De samenwerking is goed, we inspireren elkaar. Zo hebben ze ons getipt over dit filmpje, dat laat zien hoe een sanering georganiseerd moet worden. Het gaat hier over een woningcorporatie (223 huurhuizen), maar de aanpak staat model voor hoe we het hier in de Tafelberg ook zouden moeten doen.

  • In de Tweede Kamer stond voor 3 februari een overleg van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu met de staatssecretaris over de asbestkwestie gepland. Zoals bekend gaat momenteel de aandacht vooral uit naar de grootste bulk, de boerenschuren (100 miljoen mē). We hebben de commissie onze notitie gestuurd, die aan de leden is doorgegeven. De vergaderingen van de commissies worden door de Tweede Kamer live uitgezonden (gestreamed), dus we hadden live kunnen meemaken wat de commissieleden met onze argumenten zouden hebben gedaan. Zouden ... want de vergadering ging niet door en is vervangen door een schriftelijke vragenlijst (klik op het onderstreepte om het document op te halen). Het is een teleurstellend verhaal, niets van onze argumenten komt in de vragen terug.

    Daarom hebben we de betreffende kamerleden apart een e-mail gestuurd met onze teleurstelling over de veronachtzaming van onze belangen, en het verzoek om deze kwestie toch vooral serieus te nemen. Wordt vervolgd.

  • We hebben een persbericht gemaakt en aan zo'n beetje alle kranten in Nederland gestuurd. Dat heeft eerlijk gezegd nog niet veel opgeleverd. Ook de pers moet zich nog bewust worden dat hier echt wat aan de hand is, net als de politiek. En misschien moeten we betere persberichten schrijven ...

  • Toch is het niet allemaal negatief: de Vereniging Eigen Huis schrijft in het maartnummer van hun Magazine over ons, en in mei volgt (waarschijnlijk) een grote reportage. De Telegraaf plaatst a.s. zaterdag een artikel over de asbestkwestie in de Woonkrant, en ook de TV-rubriek Nieuwsuur wijdt een reportage aan de asbestkwestie, die toevallig ook a.s. zaterdag wordt uitgezonden (22.00 uur, met mogelijk uitstel als zich intussen belangrijker nieuwsfeiten voordoen). In al die media komen ook ons geluid naar voren, al weet je nooit wat die journalisten ervan maken. De ervaring leert dat er maar een fractie verschijnt van wat je te vertellen had. We zijn benieuwd.

Terug naar Dordrecht

Met al die landelijke activiteiten zijn we Dordrecht niet vergeten. Er komt begin maart een bewonersbijeenkomst waar we kunnen praten met de gemeente en de Energie Coöperatie Dordrecht. Zij hebben dan de voorstellen gereed over wat ze voor ons kunnen betekenen. Plaats en datum worden nog bekend gemaakt. Ook hebben we met twee aannemers gesproken, die een offerte gaan maken voor de hele Tafelberg. De offertes moeten nog komen.

Met vriendelijke groet,

Het leien-vervangen team,

Rob Ekkers, Johan Gijzen, Arie Mol