Afspraken

Deze website is bedoeld voor de bewoners van het cluster Tafelberg in de wijk Sterrenburg in Dordrecht. Het doel van de website is de onderlinge contacten te bevorderen, informatie uit te wisselen en bij te dragen aan een goede sfeer in de wijk.

Om dit te bereiken heeft de website een aantal rubrieken. Afhankelijk van uw bijdragen zal de opzet van de site zeker nog wijzigen. Om een en ander in goede banen te leiden willen we zo weinig mogelijk regeltjes hanteren en vooral het gezonde verstand gebruiken. De bijdragen van de bewoners zijn van groot belang om het doel van de website te bereiken. De criteria waaraan bijdragen moeten voldoen zijn:

Er is een intern gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor bewoners. Daar worden de wat meer specifieke zaken aan de orde gesteld. Via 'Contact' kunt u daar toegang vragen.

Deze website is een initiatief van Rob Ekkers, Tafelberg 94, die (voorlopig) ook als webmaster zal optreden. Als de Tafelberg-gemeenschap een soort redactie voortbrengt lijkt me dat prima.

U kunt mededelingen kwijt onder contact, op nummer 94, of gewoon op straat als we elkaar tegenkomen.

Nieuw!

Het is nu ook voor u mogelijk om (een deel van) de website te beheren. Hebt u tijd en interesse? Neem contact op.

Rob Ekkers


160313