Nieuws

Eind 2018

Het project is afgerond! Het overgrote deel van de Tafelberg is asbestvrij. Het is niet allemaal zonder kleerscheuren gegaan en het was (meer dan) een rib uit ons lijf, maar toch zijn we tevreden over de samenwerking met de firma's Noort en de Vries en van Groningen.

Juli 2018

Eind juni ging blok 9 (6 huizen) in de steigers.

Juni 2018

Begin juni is gestart met blok 11 (9 huizen). Het gaat hier om zeven huizen omdat twee al zijn gedaan. Er is gekozen voor latten onder de leien, waarbij een overgang gemaakt moest worden naar de huizen die al zijn gedaan. Dit deel is begin juli afgerond.

Mei 2018

Het tweede blok (14) is in de steigers gezet. Het bestaat uit vijf huizen, waarvan er al een gedaan is en een apart wordt gedaan. De drie huizen vormen wel een geheel en hier is gekozen voor latten onder de dakleien. Begin juni was het werk afgerond.

April 2018

De werkzaamheden zijn gestart. Als eerste is blok 1 onder handen genomen. Helaas kon niet iedereen meedoen, zodat dit blok niet de mooie uitstraling krijgt die we zouden willen.

November 2017

Ca. 55 bewoners van de Tafelberg hebben met de firma Noort en de Vries een contract getekend voor de sanering van hun asbestdaken en -gevels in 2018. Het proefproject (zie hieronder) heeft hen overtuigd dat het complete project bij hen in goede handen zal zijn. De gemeente Dordrecht heeft op verzoek van het bewonerscomité LVTeam hulp beschikbaar gesteld: een bericht aan alle bewoners wat van hen verwacht wordt, procesondersteuning en financiële hulp via SVn.

Oktober 2017

Op 11 oktober maakte onze nieuwe burgemeester Wouter Kolff een rondtocht door Sterrenburg en deed daarbij ook de Tafelberg aan. Wij konden hem het zojuist gesaneerde blok laten zien en onze tevredenheid met de medewerking van de gemeente overbrengen bij onze inspanningen om de hele Tafelberg gesaneerd te krijgen.

Hij ontving ook nog een geschenk van een trotse Tafelberger →

September 2017

Het eerste blok van de Tafelberg is collectief gesaneerd. Zie hieronder het resultaat.

voor ...

... en na de operatie

Zoals het er nu uitziet gaat het project vanaf april 2018 verder met een aantal volgende blokken.

2017

In deze periode betreffen de meest voorkomende nieuwtjes de ontwikkelingen op het gebied van de asbestsanering. Daarvoor ontvangen de geabonneerde bewoners nieuwsbrieven en hebben zij toegang tot het besloten gedeelte van de website. Daarom blijft deze nieuwsrubriek voorlopig leeg. Maar als zich iets interessants voordoet komt het natuurlijk wel hier terecht.

April 2016

Op 4 april is de bewonersbijeenkomst gehouden. Het verslag is binnenkort in te zien op de interne site (toegankelijk voor wie een account voor de interne site hebben. Zie onder de knop Intern).

Maart 2016

De details van de bewonersbijeenkomst zijn bekend:

Plaats: Cultureel Centrum, Dalmeyerplein 10, 3318 CB Dordrecht

Datum: maandag 4 april

Tijd: half 8

Wil je nog komen? Meld je dan aan via
.

Maart 2016

De aangekondigde bewonersbijeenkomst is verschoven naar begin april. Dat komt vooral door de gemeente, die meer tijd nodig heeft om een duidelijk verhaal naar ons toe te hebben. Ook de Energie Coöperatie Dordrecht, die een verhaal over woningisolatie en energieopwekking zal brengen, heeft meer tijd nodig. Zij zijn van plan in de Tafelberg nog een energiescan te doen, zodat ze een goed kloppend verhaal voor ons type woningen kunnen brengen. En ook wij zullen heet van de naald te vertellen hebben. Maar het belangrijkste is dat we voor het eerst in de gelegenheid zullen zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Voorlopig is als datum voor de bijeenkomst maandagavond 4 april vastgesteld. Tijd en plaats volgen.

Februari 2016

In maart komt er een buurtbijeenkomst om over de asbestproblematiek te praten. De gemeente en de Energiecoöperatie zullen daar vertellen wat ze ons te bieden hebben. Zodra plaats en datum bekend zijn maken we dit hier bekend. Houd deze pagina in de gaten! Zie de Nieuwsbrief no. 5 van februari.

Januari 2016

Niet alleen de Tafelberg heeft met de verplichting tot asbestsanering te maken. In heel Nederland gaat het volgens gegevens van de overheid om 400.000 koopwoningen en 180.000 huurwoningen. Om de woningeigenaren te bundelen is de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen opgericht, met de website www.asbestwoning.nl. Ook de bewoners van de Tafelberg wordt aangeraden zich bij deze website aan te melden. Zie de Nieuwsbrief no. 4 van januari.

December 2015

Zie de Nieuwsbrief no. 3 van december.

Oktober 2015

Een tweede gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden. Daarin is concreter geworden wat de gemeente voor ons kan doen. Verder is er een gedetailleerde offerte uitgebracht door de firma Noort en de Vries, waarin alle types huizen in alle variaties zijn opgenomen, evenals suggesties voor meerwerk. Daarbij is ook aangegeven wat het prijsvoordeel is bij aanpak van meerdere woningen tegelijk. Er is een nieuwsbrief rondgestuurd aan de ingeschrevenen met daarin meer details.

Interessant is ook dit fragment uit een voorlichtingssite van de overheid: Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen.

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Geef dat dan door aan bovenstaand e-mailadres. Zie de Nieuwsbrief no. 2 van oktober.

Augustus 2015 - Gesprek gemeente

Het eerste gesprek met de gemeente over het Leien-Vervangenproject heeft plaatsgevonden. We proberen erachter te komen in hoeverre de gemeente ons ter wille kan zijn bij zaken als vergunningen e.d. De eerste indruk is niet ongunstig. Met een maand horen we meer. Zie de Nieuwsbrief no. 1 van augustus.

Juni 2015 - Leien vervangen

In de Tafelberg is een initiatiegroepje opgericht, dat zich ten doel stelt om de wettelijk vereiste vervanging van de leien te coördineren. Dit met het doel om door een gezamenlijke aanpak voordeel te behalen. Er is een speciale pagina gemaakt, waar de voortgang van dit project gevolgd kan worden. Als eerste activiteit is een folder bij alle 98 woningen bezorgd om iedereen van dit initiatief op de hoogte te stellen. Inmiddels hebben zich 58 geïnteresseerden aangemeld via het speciale e-mail adres . Lees verder ...

Nieuws?

Deze site is voor en door Tafelbergbewoners. Met dat 'door' vlot het nog niet zo.

Hebt u nieuws of iets te melden? Geef het door. Beter nog: word lid van het schrijverscollectief.


200409